Fundusze Europejskie

Firma Nu Delta Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dywersyfikacja działalności usługowej prowadząca do wzrostu konkurencyjności spółki Nu Delta Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu obiegu dokumentów opartego na wynikach prac B+R”.

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa prowadząca do wzrostu jego konkurencyjności i innowacyjności w oparciu o wdrożenie do oferty innowacyjnego systemu obiegu dokumentów wykorzystującego wynik prac B+R. Realizacja projektu wpłynie na wzrost konkurencyjności i innowacyjności Nu Delta Sp. z o.o. zarówno w wymiarze rynku krajowego, jak również stanowić będzie źródło budowy potencjału przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży eksportowej. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie innowacyjności na poziomie procesowym, produktowym i nietechnologicznym.