Inteligentne rozpoznawanie treści

Automatycznie rozpoznaj treść dowolnych dokumentów. System działa analogicznie jak człowiek. Odczytuje i identyfikuje dane na podstawie semantyki oraz kontekstu.

Panel screen
Integration

REST API

Wysyłaj dokumenty bezpośrednio na serwer Nu Delta w modelu SaaS lub umieść system OCR we własnej infrastrukturze. Przetestuj nasze REST API przez Swagger.

Integration

Weryfikacja

Zweryfikuj wyniki przetwarzania dzięki aplikacji webowej, która wyświetla rezultaty w przyjazny sposób. Sprawdź źródło każdej wartości na wyświetlonym podglądzie dokumentu.

Integration

Integracja

Jeśli chciałbyś połączyć zautomatyzowany oczyt dokumentów z istniejącymi procesami w Twojej firmie, chętnie dostosujemy interfejsy systemu.

Invoice

Faktury i rachunki

Odczytuj pozycje faktury wraz z datami oraz danymi kontrahentów. Rozpoznaj płatność split-payment. Wykorzystaj bazę REGON do weryfikacji danych. Sprawdź status płatnika VAT oraz białą listę. Prześlij dane do jednego z wielu obsługiwanych systemów księgowych.

Balance

Dokumenty finansowe

Odczytuj pozycje z rachunków zysków i strat, bilansy, dokumentów F-01, rachunków przepływów pieniężnych, zobowiązań finansowych, ksiąg przychodów i rozchodów. Wygeneruj e-Sprawozdania Finansowe według specyfikacji Ministerstwa Finansów.

Insurance

Polisy ubezpieczeniowe

Odczytuj dane z polis mieszkaniowych oraz komunikacyjnych. Zautomatyzuj weryfikację okresu oraz zakresu ubezpieczenia, danych ubezpieczającego oraz przedmiotu ubezpieczenia.

Idcard

Dokumenty tożsamości

Odczytuj dane z dokumentów osobistych, kart pobytu, paszportów polskich oraz zagranicznych.

Other

Wykrywanie podpisów i pieczątek

Wykrywaj podpisy i pieczątki na dowolnych dokumentach.

Other

...i wiele innych!

Wsród wielu obsługiwanych typów dokumetów możesz znaleźć m.in. deklaracje PIT, akty notarialne, dokumenty bankowe (KDR, FATCA, pełnomocnictwa, KDO). Jeśli nie widzisz interesującego Cię dokumentu wśród wyżej wymienionych, napisz do nas!