Dokumenty finansowe

Automatycznie rozpoznaj treść
bilansy, rachunków zysków i strat, dokumentów F-01, rachunków przepływów pieniężnych, zobowiązań finansowych, ksiąg przychodów i rozchodów.

Walidacja pozycji

Odczytaj pozycje i zweryfikuj dokument szybciej dzięki znanym regułom przeliczania kwot na deklaracji.

e-Deklaracja

Na podstawie odczytanych pozycji, wygeneruj e-Deklarację według specyfikacji Ministerstwa Finansów.

Rozpoznawanie dokumentu

Przetwarzaj jednocześnie bilans oraz rachunek zysków i strat bez potrzeby wskazywania typu dokumentu.

Panel screen

Analiza sprawozdań finansowych

Zintegrowanie OCR czytającego dane ze sprawozdań finansowych z systemami banku przyspieszyło analizę dokumentów na potrzeby weryfikacji kredytowej.