Twoje dokumenty!

Automatycznie rozpoznaj treść dowolnych dokumentów oraz przyspiesz procesy we własnej firmie.

Wieloplatformowość

Przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie w formie aplikacji webowej, mobilnej lub dedykowanego API.

PoC

Podziel się z nami próbką dokumentów, na podstawie których zademonstrujemy Tobie efektywność naszego systemu OCR.

Szybkość i jakość

Wdrożenia w instytucjach bankowych nauczyły nas jak sprawnie przygotować rozwiązanie, które będzie gotowe do działania produkcyjnego.

OCR dokumentów bankowych

Aplikacja mobilna współpracująca z systemami bankowymi pomogła w weryfikacji danych na dokumentach KDO, KDR, FATCA czy pełnomocnitwach.

Analiza deklaracji PIT

Zintegrowanie OCR czytającego dane z deklaracji PIT z systemami banku przyspieszyło analizę dokumentów na potrzeby weryfikacji kredytowej.