Dokumenty tożsamości

Automatycznie rozpoznaj treść
dokumentów osobistych, kart pobytu, paszportów polskich oraz zagranicznych.

Dane osobowe

Odczytaj wszystkie informacje znajdujące się na dokumencie tożsamości, w tym na polu MRZ.

Dokumenty zagraniczne

Wsród obsługiwanych paszportów zagranicznych znajdują się m.in Ukraińskie, Białoruskie, Gruzińskie oraz Mołdawskie.

Rozpoznawanie dokumentu

Zrób zdjęcie dokumentu i prześlij do przetwarzania bez wskazywania, czy to dokument osobisty, czy paszport.

On-Boarding klientów

Aplikacja mobilna pomogła pracownikom banku zakładać konta nowym klientom poza placówką banku.