Polisy

Automatycznie rozpoznaj treść polis mieszkaniowych oraz komunikacyjnych.

Zakres ubezpieczenia

Określ zakres ubezpieczenia na podstawie opisu przedmiotu ubezpieczenia oraz opcji odznaczonych na checkboxach.

Składki

Wylistuj składki zawarte na polisie wraz z informacją o terminie oraz opłaceniu.

Detekcja podpisu

Wykryj obecność i wskaż położenie podpisu ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela.

Panel screen

Firmy leasingowe

Rozpoznawanie treści polis oraz weryfikacja poprawności przyczyniła się do znacznego przyspieszenia procesu zatwierdzania wniosków leasingowych.