Polisy ubezpieczeniowe

Automatycznie rozpoznaj treść polis mieszkaniowych oraz komunikacyjnych.

Zakres ubezpieczenia

Określ zakres ubezpieczenia na podstawie opisu przedmiotu ubezpieczenia oraz opcji odznaczonych na checkboxach.

Składki

Wylistuj składki zawarte na polisie wraz z informacją o terminie oraz opłaceniu.

Detekcja podpisu

Wykryj obecność i wskaż położenie podpisu ubezpieczającego oraz ubezpieczyciela.

Panel screen

Firmy leasingowe

Rozpoznawanie treści polis oraz weryfikacja poprawności przyczyniła się do znacznego przyspieszenia procesu zatwierdzania wniosków leasingowych.